Support - Return Policy
 
 


Return Policy
What happens when my new shoes do not fit?
Clients can return the shoes within 14 days after receiving them. You can return the model and select any new pair, size or color of our shoes we have in stock, or have your money refunded minus shipping costs. In short: You send the shoes back at your costs, we ship you a new pair at our costs.

Important: returning shoes is possible ONLY when you act according to our procedures.
 
If you do not follow our instructions we will not handle your return and/or this will result
in extra unnecessary costs, for which you will be accounted for.

 
 


 
 
 
Step 1 - Login to our website and file your return-wish
 
Login to the website and file your return-wish using the Contact Us form.
If you do not contact us before returning the shoes we can not process your return, because huge costs are involved when procedures are not followed correctly.

Step 2 - Return Goods To Sender
 
After we established contact we send you the return instruction so you can send back the shoes. We do not accept return orders if you did not contact us before. We will give you instructions on how to return goods properly.
 
Most important aspects of returning the shoes will be that you return the shoes undamaged, untouched and unworn, that the invoice is NOT added to the parcel, that on all possible returning shipping-documents and on the package as well the value is declared LOWER then 20 Euros, and that all possible shipping-documents as well as the parcel itself carry the unmistakable huge characters saying "Purchase Not Accepted" written widely on the cover of the box. If this is not done properly we are charged a ridiculous amount of Euro 60,- of EU Import duties and VAT. And we will not accept the parcel. So then your shoes will be send back to you, or destroyed by your shipper on your account.
 
Step 3 - Shoes Returned Undamaged
 
Please note the order you placed is your property (!). So handle them with care when you try them on and perhaps wish to return them. Your shoes must be returned undamaged in any way, or scratched on the soles because of use on hard ground. We suggest you handle shoes with the greatest care when trying them on. Shoes must shipped back within 14 days after receiving them, in the exact shape as you received them.
 
Step 4 - Selecting a New Pair
 
Only if all steps have been followed according to plan you can select another pair or size or color from our website, once we have received your shoes back. Or have your money refunded. Together we agree on the new model, this model will then be shipped to your location and we will pay for the shipping costs. If you do not find the model according your desire you can select models from future collections.
When returning shoes we send you new shoes at our cost once. After that you can still change the shoes (again), but then all shipping costs (back-and-forth) are on your account.

No money is refunded for new chosen shoes with price-differences.


 

Store Credit
If you can not find any new shoe that matches you interest you can receive a store credit that you need to use within one year.

Money Refund
You receive a store credit to be used within one year.
If money is refunded the amount is the total of your order amount minus the actual shipping costs we had to pay for shipping you the goods, minus the TAX on shipping costs (only for EU members), minus €10 transaction and administration and restocking fee (VISA etc change us for chargebacks). Refunds do not apply for International Bank Transfer orders and Western Union Payment orders as the transaction costs are to high to refund.

If you have any question about our return policy please contact us.
Return Policy -  Discounted Shoes - Sales Items

Please note: Return Policy does not apply Sales Price/Marked Down Comme il Faut Shoes 2017 Collection reduced below Euro 129 / 155 USD Ex VAT.

All shoes priced lower then Euro 135,- are considered 'For Sale'. For these discounted items we do not offer you the normal return policy/service.
Yet still discounted items can be returned and changed, but all shipping costs are on your behalf. You will need to send back the shoes according the same procedure above. Once shipped back you will receive the costs for paying the shipping back to you, plus the price difference if you have chosen a new model with a higher cost price. After you made the payment your new shoes are shipped to you.

If you have more question about our policy please contact us.

 
 

 4. Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Lisadore heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer dient te kunnen bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Lisadore er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
Indien u uw bestelling wilt annuleren of wilt terugzenden, breng ons hiervan dan s.v.p. op de hoogte door een e-mail te sturen naar shoes@lisadore.com zodat wij u de juiste retour instructies kunnen geven.
4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten, zoals maatwerk. Op laatst genoemde diensten, waarbij Lisadore slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt, zullen de algemene voorwaarden van betreffende maatwerk leverancier van toepassing zijn.
4.3 Het herroepingrecht geldt niet voor: · diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van veertien werkdagen · goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft · goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben · voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen · audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken · de levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen.